Gnewbook.org

Gnewbook.org – Lån og finans

Slik øker du sjansene for å få forbrukslån

Kravene for å få forbrukslån varierer fra bank til bank, der alder og inntekt er de viktigste parametere. Hos noen holder det å være myndig og ha fast inntekt av et eller annet slag, mens andre krever høyere alder og en minimumsinntekt rundt 250 000 kroner. Man kan være innenfor kravene og likevel få avslag, blant annet fordi betalingshistorikken ikke er tillitsvekkende sett fra bankenes side. Her ser vi på ulike faktorer som øker sjansene for å få lånet innvilget.

Du blir alltid kredittvurdert

Du blir kredittvurdert uansett hvilken bank du søker om, og uansett lånestørrelse. Kredittvurderingen er ment å avdekke hvor stor risiko banken tar dersom de låner deg pengene. Grunnlaget er din personlige økonomi, noe bankene får oversikt over gjennom offentlig tilgjengelige opplysninger. Dette er først og fremst inntekten din (ligningsoppgjørene), gjelden din og betalingshistorikken din, i tillegg til en rekke andre faktorer. Til sammen utgjør alle disse opplysningene en såkalt kredittscore. Høy score betyr at du er mer kredittverdig enn en person med lav score.

Kredittscoren din er det som avgjør mest hvorvidt du får låne eller ei. Bankene opererer med minimumsgrenser, der de avslår søknader for de med for lav score. Ut over denne scoren utviser de også et visst skjønn i hvert enkelt tilfelle. Scoren bestemmer også hvilke renter du får på et forbrukslån. Søkere som er mest kredittverdige får de beste rentetilbudene. Derfor oppgir bankene både laveste nominelle rente, og gjennomsnittsrente i et låneeksempel, på nettsidene sine.

Forbedre kredittscoren din før du søker om forbrukslån

Har du lav kredittscore og frykter at søknaden om forbrukslån vil bli avslått, kan du ta noen grep for å forbedre scoren. Enkelte faktorer rår du ikke over, slik som alderen din og hvilket bomønster du har hatt tidligere (hyppige adresseendringer er negativt for kredittscoren). Hvilke andre økonomiske forpliktelser du har er blant de viktigste faktorene. All tilbakebetalt gjeld vil dermed telle positivt, samt om du betaler kredittregninger og låneavdrag i tide. Har du for eksempel et kredittkort med gjeld, vil det lønne seg å innfri dette før du søker. Hvis du ikke trenger kredittkortet, vil det også slå positivt ut om du kvitter deg med det helt og holdent.

Alle inkassosaker og betalingsanmerkninger er hindre for å få låne. Inkasso er mindre alvorlig, men fører ofte til avslag på lån og kreditter, mens betalingsanmerkninger gir garantert avslag (se lengre ned om det å få lån til tross for slike anmerkninger). Slike saker må man altså kvitte seg med før man søker om lån. Det igjen vil gi positivt utslag på din kredittscore.

Pass på inntekten og adressen

Inntekten din er viktig når bankene skal vurdere betalingsevnen din. Hva du tjener og hva du har i gjeld, sier noe om hvor stort forbrukslån du vil tåle. Inntekter som er kommet til etter at siste års ligning ble utarbeidet, slik som lønnsøkning eller ekstrainntekter, er noe du bør opplyse om spesifikt i søknaden om forbrukslån. Har du nylig forbedret inntjeningen, vil du øke sjansene dine for å få låne, samt du vil få bedre rentetilbud. Har du for eksempel skattefri inntekt fra utleie av bolig, vil dette telle positivt.

Det spiller faktisk også en rolle hvor du bor og hvor ofte du flytter. Er adressen din i Oslo, antas det at du har høyere boutgifter enn om adressen din i Folkeregisteret forteller at du bor på Åndalsnes. Høye boutgifter vil være ensbetydende med lavere betalingsevne, så fremt alle andre faktorer er like. Hyppige adresseendringer kan også telle negativt på en kredittscore, fordi det ofte går hånd i hånd med en ustabil inntekt.

Si opp styrevervet i rotete selskaper

Din kredittverdighet kan bli påvirket av eventuelle styreverv i selskaper eller organisasjoner, og det samme gjelder eierskap. Et firma som sliter med å betale regningene i tide, og som er registrert som usikker betaler, vil kunne påvirke kredittverdigheten til sine eiere og styremedlemmer. Eier du et firma er det ikke like lett å påvirke denne faktoren, men styreverv der du enten bidrar gratis eller kanskje ikke tjener all verden, kan være verdt å si i fra seg.

En medlåner øker sjansene

De fleste banker aksepterer at to personer tar opp forbrukslån sammen. Dette kalles å ha en medlåner eller en medsøker. Fordelen er at bankene da anser betalingsevnen som bedre, så fremt begge har inntekt. En medlåner øker dermed sjansene for å få innvilget lånet, og vil sannsynligvis føre til et forbedret rentetilbud. For bankene betyr dette også en økt sikkerhet mot mislighold, i og med at begge låntakere blir ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet. Heri ligger også en av farene med en medlåner. Dersom den ene parten mister inntektsevnen sin, eller rett og slett lar være å betale sin andel, vil den andre parten risikere å måtte betale hele regningen selv.

Derfor anbefales det at man helst ikke bruker medlåner som man ikke har felles økonomi med uansett, slik som en ektefelle eller samboer. Har man medlåner bør man også avklare hvordan skattefradraget for gjeldsrentene skal fordeles i selvangivelsene.

Søk hos flere banker

Man øker sjansene for å få forbrukslån ved å søke hos flere banker. Bankenes kriterier for hvilke søknader de aksepterer, vil alltid variere noe. Dette ser man også av de kravene de selv oppgir på nettsidene sine. For eksempel har Bank Norwegian en aldersgrense på 18 år, mens Santander krever at du er minst 25 år. Det tilsier at Santander kan være noe strengere enn Bank Norwegian. Å søke hos flere banker gir deg også et langt bedre grunnlag for å finne det lånet som koster deg minst penger. Søker du kun i en bank, er sjansene lave for at du fant det billigste lånet. Du kan også se på lån gjennom forbrukslån no som er en portal for forbrukslån.

Søk om mindre forbrukslån

Når bankene oppgir at aldersgrensa er for eksempel 18 år, og du må ha 200 000 kroner i inntekt for å få låne, betyr ikke dette automatisk at du får låne helt opp til maksimumsbeløpet. Disse kravene sier bare noe om hva som skal til for å få låne i det hele tatt. Det er betalingsevnen din som er avgjørende for lånesummen. Får du nei, eller mistenker at du vil få nei, er det en god idé å søke om et lavere beløp eller smålån som det også kalles. Enkelte banker vil opplyse deg om dette, og ofte selv tilby deg en lavere lånesum.

Bruk en lånemegler

For å få fortgang i søknadsprosessen kan du benytte deg av en lånemegler. Disse selskapene henter inn tilbud på forbrukslån for deg, fra alle bankene de samarbeider med. Antallet banker, og hvilke banker, varierer alt ettersom hvilken megler du bruker. For eksempel innheter Lendo 12 forskjellige tilbud fra de mest kjente bankene, som OPP Finans, Bank Norwegian og Santander Consumer Bank. Denne tjenesten koster deg ingenting, da lånemeglerne ikke har anledning til å kreve betaling fra søkeren (de får imidlertid provisjon fra bankene for formidlingen). Å bruke en dyktig lånemegler kan i visse tilfeller gi deg bedre rentebetingelser, fordi konkurransen mellom bankene ofte blir noe skjerpet når en megler er involvert.

Avslag på grunn av inkasso og betalingsanmerkning

Som nevnt ovenfor får man automatisk avslag på søknader om forbrukslån dersom man er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger. Den beste løsningen i slike tilfeller er selvsagt å kvitte seg med anmerkningen før man søker om lån. I de tilfellene der den aktuelle gjelden er dyr og vanskelig å betjene, er refinansiering en ettertraktet løsning. Spesielt dersom gjelden er fra dyre kredittkort eller smålån. Problemet er altså å skaffe seg slike lån.

Løsningen finnes hos et knippe banker som tilbyr lån til refinansiering med sikkerhet. Har du muligheten til å stille med egen bolig som pant (du må eie boligen), kan du altså få lån. Det er også mulig å få på plass refinansiering med sikkerhet i form av kausjonist, men dette er risikabelt for den som kausjonerer, og bør vurderes nøye før det gjennomføres. Lånemeglerne Tjenestetorget, MyCredit og Zen Banking er blant de mest erfarne for denne typen refinansiering. Alle tre formidler også vanlige forbrukslån for de som ikke har betalingsanmerkninger.


Forsikring av forbrukslån

Mange tilbydere av forbrukslån på det norske markedet tilbyr også muligheten for å forsikre lånet, slik at du reduserer sjansen for å komme i et økonomisk uføre hvis du blir arbeidsledig eller sykemeldt, men slike forsikringer passer ikke nødvendigvis for alle, noe vi her skal se nærmere på.

Hva er en låneforsikring

En låneforsikring på usikret forbruksgjeld er kort fortalt en forsikring som betaler avdrag på gjelden din i en begrenset periode, hvis du skulle bli permittert,arbeidsledig, sykemeldt eller på annen måte oppleve en betydelig reduksjon i inntekt, slik at du vil ha problemer med å betale avdragene på lånet.

Hva er vanlig dekning på en låneforsikring?

Bankenes tilbud av låneforsikringer har jevnt over omtrent de samme maksimumbeløp på erstatninger, men det varierer selvsagt noe fra forsikring til forsikring, så sjekk vilkårene nøye.

Hvis forsikringen dekker avdrag på lånet ved tap av inntekt, kreves det normalt at du skal ha vært permittert, arbeidsledig eller sykemeldt i minimum 30 dager før erstatning kan gis. Heretter dekker forsikringen de løpende avdragene på lånet i inntil 12 måneder, hvoretter forsikringen vil opphøre. Står du med redusert inntekt i over et år, vil du med andre ord bare få dekning fra forsikringen det første året. Normalt er det også en maksimumstørrelse på det månedlige avdraget som dekkes, normalt 10.000 til 15.000kr., alt etter forsikring.

En del forsikringer dekker også ved dødsfall, slik at om låntaker faller bort, så innløses lånet. Igjen varierer den maksimale erstatningen det er mulig å få utbetalt ved dødsfall, men for de fleste banker ligger den på rundt 250.000kr. Er lånet høyere enn dette vil bare den første kvarte millionen bli dekket av forsikringen, den resterende delen av lånet vil fortsette å løpe.

Hva koster en låneforsikring

Det er viktig å være klar over at kostnadene ved en låneforsikring er høy, faktisk så høy at dette er noe av den dyreste formen for forsikring sett i forhold til hva du faktisk kan få utbetalt, som finnes på markedet.

Alt etter hvilken dekning det er på forsikringen og om du har medlåntaker på lånet eller ikke, ligger månedsbeløpet normalt på mellom 2% og 10% av terminbeløpet. Det betyr med andre ord at har du et typisk forbrukslån på 100.000kr. Med en nedbetaling over 4 år, så vil selv en rimelig låneforsikring koste deg i størrelsesordenen 800 kr. I året.

Alternativer

Siden forsikring av usikrede lån er relativt kostbart, kan det være lurt å gjøre seg en nøye vurdering av om det lønner seg eller ikke. Har husstanden en trang privatøkonomi og anser du deg selv som utsatt for å miste jobben, kan en forsikring være lurt. Har du derimot en relativt trygg jobb og en romslig privatøkonomi der du ikke vil ha nevneverdige problemer med å betjene gjelden, selv om du skulle oppleve en reduksjon i inntekten i en periode, er en låneforsikring i de fleste tilfeller helt unødvendig, og du vil være bedre tjent med å bruke pengene på å betale mer ned på lånet hver måned.

Står du i en situasjon der du på grunn av redusert inntekt har problemer med å betale avdragene på forbrukslånet i en kortere periode på bare noen måneder, er det som regel alltid muligheter. Først bør du undersøke om lånet ditt har mulighet for å ta et par avdragsfrie måneder. Mange lån tilbyr dette som standard, eneste kravet er at du er ajour med alle avdrag. Hvis du ikke har mulighet for avdragsfrihet, kan du se på muligheten for å øke lånets løpetid. Det gjør at det månedlige avdraget blir mindre, men det gjør selvsagt også at totalkostnaden på lånet øker.

Hvis du hverken kan få avdragsfrihet eller øke løpetiden på lånet, så anbefales det å ta kontakt med banken og forklare dem situasjonen. De aller fleste banker er imøtekommende og villige til å se på løsninger som gjør at du kommer deg igjennom en periode med dårlig råd. Tross alt er det mye bedre for banken at du greier å betjene lånet enn at det blir misligholdt og banken til slutt må sende det til inkasso.

Et annet alternativ hvis du får problemer med avdragene på lånet, kan være å se på en refinansiering. Er du så heldig at du eier din egen bolig og har en belåningsgrad på under 70-80%, kan banken i mange tilfeller være villige til å gi deg et nytt lån med pant i boligen, som kan benyttes til å innløse forbrukslånet. Dette vil både gi deg en mye lavere totalkostnad på lånet, men også et lavere månedlig avdrag.

Er du selvstendig næringsdrivende?

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, hvilket i praksis vil si at du har inntekten din gjennom et enkeltpersonforetak, så bør du sjekke forsikringsvilkårene ekstra nøye. Mange låneforsikringer tilbyr nemlig bare dekning ved arbeidsløshet hvis du er vanlig arbeidstaker med lønnsinntekt. Frafall av næringsinntekt gjennom et enkeltpersonforetak er ikke å anse som arbeidsløshet, og dekkes derfor heller ikke av forsikringen.

Enkelte grupper er ekskludert fra låneforsikring

Som med alle andre forsikringer er det viktig å sjekke vilkårene grundig før man takker ja til en forsikring. De fleste forsikringene på usikrede lån som tilbys i Norge, har det til felles at de utelukker enkelte grupper, så tilhører du disse, er det ingen vits i å tegne en låneforsikring. De fleste seriøse lånetilbydere vil informere deg om dette og nekte å tegne forsikringen, men det har vært saker der banken har solgt låneforsikring til kunder som ikke var berettigede til noen utbetaling fra forsikringen, fordi de ikke oppfyller kravene. Banken har med andre ord ikke hatt noe problem med å ta imot månedlige forsikringspremien, men den dagen kunden har hatt behov for utbetaling fra forsikringen, har kravet blitt blankt avvist.

De to største gruppene som er ekskludert fra låneforsikring på usikrede forbrukslån er personer som ikke er medlem av folketrygden og personer over 65 år. Førstnevnte betyr at hvis du bor i utlandet og ikke lengre betaler skatt i Norge, så har du heller ikke krav på gratis behandling i det norske helsevesenet, og dermed vil ikke banken tilby deg låneforsikring heller. Dette er ikke unikt for låneforsikringer, det samme gjelder for andre typer forsikringer som er basert på folketrygdens rettigheter, som for eksempel reiseforsikringer.

Mer om låneforsikring hos Gjensidige