Gnewbook.org

Gnewbook.org – Lån og finans

Forsikring av forbrukslån

Mange tilbydere av forbrukslån på det norske markedet tilbyr også muligheten for å forsikre lånet, slik at du reduserer sjansen for å komme i et økonomisk uføre hvis du blir arbeidsledig eller sykemeldt, men slike forsikringer passer ikke nødvendigvis for alle, noe vi her skal se nærmere på.

Hva er en låneforsikring

En låneforsikring på usikret forbruksgjeld er kort fortalt en forsikring som betaler avdrag på gjelden din i en begrenset periode, hvis du skulle bli permittert,arbeidsledig, sykemeldt eller på annen måte oppleve en betydelig reduksjon i inntekt, slik at du vil ha problemer med å betale avdragene på lånet.

Hva er vanlig dekning på en låneforsikring?

Bankenes tilbud av låneforsikringer har jevnt over omtrent de samme maksimumbeløp på erstatninger, men det varierer selvsagt noe fra forsikring til forsikring, så sjekk vilkårene nøye.

Hvis forsikringen dekker avdrag på lånet ved tap av inntekt, kreves det normalt at du skal ha vært permittert, arbeidsledig eller sykemeldt i minimum 30 dager før erstatning kan gis. Heretter dekker forsikringen de løpende avdragene på lånet i inntil 12 måneder, hvoretter forsikringen vil opphøre. Står du med redusert inntekt i over et år, vil du med andre ord bare få dekning fra forsikringen det første året. Normalt er det også en maksimumstørrelse på det månedlige avdraget som dekkes, normalt 10.000 til 15.000kr., alt etter forsikring.

En del forsikringer dekker også ved dødsfall, slik at om låntaker faller bort, så innløses lånet. Igjen varierer den maksimale erstatningen det er mulig å få utbetalt ved dødsfall, men for de fleste banker ligger den på rundt 250.000kr. Er lånet høyere enn dette vil bare den første kvarte millionen bli dekket av forsikringen, den resterende delen av lånet vil fortsette å løpe.

Hva koster en låneforsikring

Det er viktig å være klar over at kostnadene ved en låneforsikring er høy, faktisk så høy at dette er noe av den dyreste formen for forsikring sett i forhold til hva du faktisk kan få utbetalt, som finnes på markedet.

Alt etter hvilken dekning det er på forsikringen og om du har medlåntaker på lånet eller ikke, ligger månedsbeløpet normalt på mellom 2% og 10% av terminbeløpet. Det betyr med andre ord at har du et typisk forbrukslån på 100.000kr. Med en nedbetaling over 4 år, så vil selv en rimelig låneforsikring koste deg i størrelsesordenen 800 kr. I året.

Alternativer

Siden forsikring av usikrede lån er relativt kostbart, kan det være lurt å gjøre seg en nøye vurdering av om det lønner seg eller ikke. Har husstanden en trang privatøkonomi og anser du deg selv som utsatt for å miste jobben, kan en forsikring være lurt. Har du derimot en relativt trygg jobb og en romslig privatøkonomi der du ikke vil ha nevneverdige problemer med å betjene gjelden, selv om du skulle oppleve en reduksjon i inntekten i en periode, er en låneforsikring i de fleste tilfeller helt unødvendig, og du vil være bedre tjent med å bruke pengene på å betale mer ned på lånet hver måned.

Står du i en situasjon der du på grunn av redusert inntekt har problemer med å betale avdragene på forbrukslånet i en kortere periode på bare noen måneder, er det som regel alltid muligheter. Først bør du undersøke om lånet ditt har mulighet for å ta et par avdragsfrie måneder. Mange lån tilbyr dette som standard, eneste kravet er at du er ajour med alle avdrag. Hvis du ikke har mulighet for avdragsfrihet, kan du se på muligheten for å øke lånets løpetid. Det gjør at det månedlige avdraget blir mindre, men det gjør selvsagt også at totalkostnaden på lånet øker.

Hvis du hverken kan få avdragsfrihet eller øke løpetiden på lånet, så anbefales det å ta kontakt med banken og forklare dem situasjonen. De aller fleste banker er imøtekommende og villige til å se på løsninger som gjør at du kommer deg igjennom en periode med dårlig råd. Tross alt er det mye bedre for banken at du greier å betjene lånet enn at det blir misligholdt og banken til slutt må sende det til inkasso.

Et annet alternativ hvis du får problemer med avdragene på lånet, kan være å se på en refinansiering. Er du så heldig at du eier din egen bolig og har en belåningsgrad på under 70-80%, kan banken i mange tilfeller være villige til å gi deg et nytt lån med pant i boligen, som kan benyttes til å innløse forbrukslånet. Dette vil både gi deg en mye lavere totalkostnad på lånet, men også et lavere månedlig avdrag.

Er du selvstendig næringsdrivende?

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, hvilket i praksis vil si at du har inntekten din gjennom et enkeltpersonforetak, så bør du sjekke forsikringsvilkårene ekstra nøye. Mange låneforsikringer tilbyr nemlig bare dekning ved arbeidsløshet hvis du er vanlig arbeidstaker med lønnsinntekt. Frafall av næringsinntekt gjennom et enkeltpersonforetak er ikke å anse som arbeidsløshet, og dekkes derfor heller ikke av forsikringen.

Enkelte grupper er ekskludert fra låneforsikring

Som med alle andre forsikringer er det viktig å sjekke vilkårene grundig før man takker ja til en forsikring. De fleste forsikringene på usikrede lån som tilbys i Norge, har det til felles at de utelukker enkelte grupper, så tilhører du disse, er det ingen vits i å tegne en låneforsikring. De fleste seriøse lånetilbydere vil informere deg om dette og nekte å tegne forsikringen, men det har vært saker der banken har solgt låneforsikring til kunder som ikke var berettigede til noen utbetaling fra forsikringen, fordi de ikke oppfyller kravene. Banken har med andre ord ikke hatt noe problem med å ta imot månedlige forsikringspremien, men den dagen kunden har hatt behov for utbetaling fra forsikringen, har kravet blitt blankt avvist.

De to største gruppene som er ekskludert fra låneforsikring på usikrede forbrukslån er personer som ikke er medlem av folketrygden og personer over 65 år. Førstnevnte betyr at hvis du bor i utlandet og ikke lengre betaler skatt i Norge, så har du heller ikke krav på gratis behandling i det norske helsevesenet, og dermed vil ikke banken tilby deg låneforsikring heller. Dette er ikke unikt for låneforsikringer, det samme gjelder for andre typer forsikringer som er basert på folketrygdens rettigheter, som for eksempel reiseforsikringer.

Mer om låneforsikring hos Gjensidige